Sahipli Hayvanlar ve Yasal Haklar | Dost Derneği

Sahipli Hayvanlar ve Yasal Haklarınız

Çene Kırığı
15 Haziran 2018
İnsanlardan Kedilere Bulaşan Hastalıklar
12 Haziran 2018
Hayvanları Koruma, Yaşatma ve Rehabilitasyon Derneği

Evinizde ya da bahçenizde baktığınız sahipli hayvanlarınıza site yönetiminden, komşudan veya belediye de dahil tüm resmi kurumlardan gelen her türlü tehdit, baskı ve uyarılar için izleyeceğiniz yasal yollar.

Tehdit, hakaret şahsınıza ise bağlı bulunduğunuz ilçenin Cumhuriyet Başsavcılığına "Tehdit ve Hakaretten" bireysel başvuru yapabilirsiniz.

Sahipli Hayvanınız İçin Komşu-Site ve Belediyelerin Baskısı

Evinizde ya da bahçenizde baktığınız sahipli hayvanlarınıza site yönetiminden, komşudan veya belediye de dahil tüm resmi kurumlardan gelen her türlü tehdit, baskı ve uyarılar için izleyeceğiniz yasal yollar.

Öncelikle Yapmanız Gerekenler

1-) Hayvanınınız size ait olduğuna dair aşı karnesi olmalı. Hatta mikroçipli olması ayrıca yararınıza olacaktır.
2-) Sahipli hayvanınız sokakta başıboş dolaşmamalı. Bahçenizde ya da evinizde olduğu takdirde sizi rahatsız eden olursa aşağıdaki yöntemleri izleyebilirsiniz.

Bilinmesi Gerekenler

1. Sahipli hayvanlar TCK’ya göre “Mal” sayıldığı için sahipli hayvanlara sadece “mahkemeler” müdahale edebilir.
2. Sahipli hayvanınınız için kapınıza zabıta gelirse “görevi kötüye kullanmaktan ve haneye tecavüzden” zabıtayı valilik ve içişleri bakanlığına şikayet edebilirsiniz. Zabıtanın sahipli ya da sahipsiz hayvanlara müdahale etme hakkı yoktur.
3. Komşularınızın sizin hakkınızda “imza toplaması” kesinlikle yasal değildir. O imzalar ile kapınıza gelen tüm kurum ve kişileri valiliğe şikayet edebilirsiniz.
4. Muhtar müdahalesinde ise, muhtarı “valiliğe” şikayet edebilirsiniz. Sahipli hayvanlara sadece “mahkemeler” müdahale edebilir.
5. Komşu veya başka kişiler tarafından hakaret veya tehdide maruz kalırsanız, karakola ya da savcılığa “Tehdit ve Hakaretten” şikayette bulunabilirsiniz.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu

Madde 1. – Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

Sahipli hayvana karşı işlenen suç TCK 151 / 2 fıkrasında düzenlenmiştir. Mala Zarar Verme Madde 151 / 1 Başkasının taşınır taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılmaz hale getiren kişi, mağdurun şikayeti üzerine dört aydın üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Madde 151 / 2 Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. Söz konusu maddeyi dikkat ile okuduğunuzda eylem ancak sahipli hayvana karşı işlendiğinde Türk Ceza Kanunu kapsamında suç oluyor ve savcılıklar tarafından soruşturulup haklarında dava açılır.

Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi

Kanun No. 4934 Kabul Tarihi : 15.7.2003
Kanun No. 4934.
Kabul Tarihi : 15.7.2003.
Madde 1.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 18 Kasım 1999 tarihinde Strazburg'da imzalanan "Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi"nin onaylanması uygun bulunmuştur.
Madde 3.
1- Hiç kimse bir ev hayvanının, gereksiz acı, sıkıntı veya ızdırap çekmesine sebep olamaz.
2- Hiç kimse bir ev hayvanını terk edemez.

Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi

15 Ekim 1978 tarihinde Paris'teki UNESCO Merkezinde törenle ilan edilmiştir. Bu metin, 1989 yılında Hayvan Hakları Birliği tarafından tekrar düzenlenerek 1990 yılında UNESCO Genel Direktörü'ne sunulmuş ve aynı yıl halka açıklanmıştır.
Bu bildirgenin 5. maddesinin 1 ve 2. Fıkralarında
1-) bir insanın desteğine ihtiyaç duyan her hayvan uygun besleme ve bakımı görme hakkına sahiptir
2-) Hiçbir koşul altında terk edilemez veya adil olmayan bir şekilde öldürülemezler’’ düzenlemesi bulunmaktadır.

6284 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun

Madde 2: Şiddet ve Şiddet Mağduru
ŞİDDET: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışı ifade eder.
ŞİDDET MAĞDURU: Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde uyruğuna bakılmaksızın, Kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışlara doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalan ya da kalma tehlikesi bulunan kişiyi ve şiddetten etkilenen veya etkilenme tehlikesi bulunan kişiyi ifade eder. Şeklinde tanımlayarak hükme bağlamıştır.
Destek Olmak İçin Paylaşabilirsiniz