Sahipli Hayvana Zarar Veren Kişiler | Dost Derneği

Sahipli Hayvana Zarar Veren Kişiler

Usulsüz Belediye Toplamaları
12 Haziran 2018
Sokak Hayvanlarına Zarar Veren Kişiler
12 Haziran 2018
Sahipli hayvanınıza çarpıp kaçan, yaralayan, öldüren; hayvanınızı çalan kişiler hakkında TCK 155/2 Maddesi uyarınca şikayette bulunabilirsiniz.
Giresun'da bir kişi baygın haldeki sahipli köpeği otoyola attı.
Köpeğin sahibinin müracaatı ile zanlı ‘mala zarar verme ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefetten’ çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emsal niteliğindeki bu kararı kullanabilirsiniz.

NOT: Sahipli hayvan için şikayeti sadece hayvanın sahibi yapabilir.
Bir başkası ya da dernek sizin yerinize şikayette bulunamaz.

T.C.
…....(İlçenizi Yazın) CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA


MÜŞTEKİ
   TC KİMLİK :
   ADRES :
   TEL :
1. ŞÜPHELİ
   ADRES :
   TEL :
   TC KİMLİK :
2. ŞÜPHELİ

   ADRES :
   TEL :
   TC KİMLİK :
KONUSU :
Sahipli köpeğimin………...(çalınması,yaralanması,öldürülmesi) nedeniyle şüphelilerin önödeme cezasına başvurulmadan hapis cezası ile cezalandırılması için dava açılması hk.
SUÇ DAYANAĞI : TCK 151/2
SUÇ TARİHİ :
AÇIKLAMALAR :
   1-) (olayı yazın) .……………………………………………………………………………………………………..…………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….....….….….
   Söz konusu şahıs tarafından sahibi olduğum köpeğimin…………………………………..(çalındığı, yaralandığı, öldürüldüğü) tanıklar ve ekli fotoğraflarla ispat edilmiştir. 5199 sayılı yasanın amir hükümleri ve valilik genelgeleri ihlal edilmektedir. Sayın savcılıkça dava açılmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.
   2-)  1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren TCK’nın 151/2 maddesine göre mala zarar verme suçu oluşmuştur ve sanığın asgari dört aydan başlayan hapis cezası ile cezalandırılması ve durumun adli sicil kaydına işlenmesi gerekmektedir
   TCK 151/2 Mala Zarar Verme
   Madde 151 /1 Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hâle getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
   Madde 151/2 Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hâle getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
   DELİLLER TCK Md 151/2
   1. Köpeğime ait aşı karnesi, kayıtlar, beraber çekilmiş olduğumuz fotoğraflar
   2. Olay anına ait görseller.
   3. Otopsi raporu (varsa)
   4. Tanıklar
SONUÇ VE İSTEM

   Yasa ihlali yapan şüpheliler hakkında kovuşturma yapılmasını ve sayın mahkemeye dava açılmasını saygılarımla talep ederim.
            Tarih: …………………………

Mahkemeden Emsal Niteliğinde Karar

Giresun'da bir kişi baygın haldeki sahipli köpeği otoyola attı.
Köpeğin sahibinin müracaatı ile zanlı ‘mala zarar verme ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefetten’ çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emsal niteliğindeki bu kararı kullanabilirsiniz.
Destek Olmak İçin Paylaşabilirsiniz