Site Yöneticileri ve Sokak Hayvanları | Dost Derneği

Site Yöneticileri ve Sokak Hayvanları

İnsanlardan Köpeklere Bulaşan Hastalıklar
12 Haziran 2018
Usulsüz Belediye Toplamaları
12 Haziran 2018
Hayvanları Koruma Derneği

Sitenizin ortak alanları (garaj, müştemilat, çatı arası, merdiven altları) haricinde beslendiğiniz sahipsiz sokak hayvanları için site yönetimi ya da komşularınız tarafından baktığınız hayvanlara zarar verileceği, toplanacağı, zehirleneceği hakkında tehdit edildiğinizde yapabileceğiniz yasal girişimler.

Tehdit, hakaret şahsınıza ise bağlı bulunduğunuz ilçenin Cumhuriyet Başsavcılığına "Tehdit ve Hakaretten" bireysel başvuru yapabilirsiniz.

T.C.
Tarım ve Orman Bakanlığı
…....(İlçenizi Yazın) İlçe Bölge Müdürlüğü'ne


ŞİKAYETÇİ
TC KİMLİK :
ADRES :
TEL :
1. ŞÜPHELİ
ADRES :
TEL :
TC KİMLİK :
2. ŞÜPHELİ
ADRES :
TEL :
TC KİMLİK :
KONUSU : (Site Yönetimi, Komşu vb.) Tarafından Sokak Hayvanlarının Öldürülmesi Tehdidi Hk.
SUÇ DAYANAĞI : 5199 Hayvanları Koruma Kanunu İlgili Maddeler
SUÇ TARİHİ :
AÇIKLAMALAR :
1-) (olayı yazın)……..………......................................................................................
2-) Yukarıdaki (site yönetimi/komşu vb.) açık kimliği yazısı şahıslar “sokak hayvanlarını öldüreceğini, zehirleyeceğini, toplatılacağını söylemektedir. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile sahipsiz hayvanların yaşam hakları “yasal” güvence altına alınmıştır.
3. Hayvanlara zarar vermekle tehdit eden bu kişiler hakkında idari soruşturma açmanızı, bu kişileri Hayvanları Koruma Kanunu hakkında bilgilendirmenizi, somut olarak verdikleri zararlar için idari para cezası kesilmesini talep ediyoruz.
4. Hayvanları Koruma Kanununun sokaklardaki hayvanların beslenmesi ile ilgili olarak “gönüllülere yasal hak” tanıdığı, bu hayvanların yaşamlarının “devlet güvencesinde olduğu” bilgileri içeren tabelaların bölgeye asılmasını talep ediyoruz.

Taleplerimize ilişkin tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği uygulamalar hakkında bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.
DELİLLER
1. 5199 Hayvanları Koruma Kanunu
2. Olaya ait görseller, videolar.
3. Tanıklar
SONUÇ VE İSTEM
Yasa ihlali yapan (site yönetimi/komşu vb.) hakkında idari işlem başlatılmasını talep ediyorum.
Tarih: …………………………
Destek Olmak İçin Paylaşabilirsiniz