Usulsüz Belediye Toplamaları | Dost Derneği

Usulsüz Belediye Toplamaları

blank
Site Yöneticileri ve Sokak Hayvanları
12 Haziran 2018
blank
Sahipli Hayvana Zarar Veren Kişiler
12 Haziran 2018
blank

T.C.
Tarım ve Orman Bakanlığı
…....(İlçenizi Yazın) İlçe Bölge Müdürlüğü'ne


ŞİKAYETÇİ
TC KİMLİK :
ADRES :
TEL :
1. ŞÜPHELİ
ADRES :
TEL :
TC KİMLİK :
2. ŞÜPHELİ
ADRES :
TEL :
TC KİMLİK :
KONUSU : Belediyenin Mahallemizden Tedaviye Aldığı Hayvanı Geri Getirmemesi Hk.
SUÇ DAYANAĞI : 5199 Hayvanları Koruma Kanunu Madde 6 ve İlgili Maddeler
SUÇ TARİHİ :
AÇIKLAMALAR :
1-) (olayı yazın)……..………………………………………………
2-) “5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Madde 6:
Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır.”
3-) Belediyemiz yukarıdaki tarihte mahallemizden / sokağımızdan tedaviye/kısırlaştırmaya aldığı sahipsiz sokak hayvanını getirmediği, sebep yokken başka bir yere götürdüğü tanıklar ve ekli fotoğraflarla ispat edilmiştir. Belediye, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunun amir hükümlerini ihlal etmektedir.
DELİLLER
1. 5199 Hayvanları Koruma Kanunu
2. Olaya ait görseller, videolar.
3. Tanıklar
SONUÇ VE İSTEM
Yasa ihlali yapan belediye hakkında adli-idari işlem başlatılmasını talep ediyorum.
Tarih: …………………………
Destek Olmak İçin Paylaşabilirsiniz