İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları | Dost Derneği

İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları

blank
Trafik Kazalı Kedi
11 Haziran 2018
blank
Atlardan İnsanlara Bulaşan Hastalıklar
11 Haziran 2018
blank

Gıda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları Yönetmeliği
22 Ocak 2011
Resmî Gazete Sayı: 27823

Hastalıkların kontrolü ve bulaşmasının engellenmesi için bazı hayvan hastalıkları “İhbarı Mecburi Hastalıklar” sınıfında yer almaktadır.
Bu hastalıkların teşhisi sonucunda Bakanlığa bilgi verilmesi zorunludur.
Aşağıdaki listede yer alan hastalıklar çok bulaşıcı ve ölüm oranı yüksek, aynı zamanda zoonoz (hayvanlardan insanlara bulaşabilen) hastalıklardır.
Her ülke belirli hastalıkları bu kapsamda tutmaktadır.
Söz konusu hastalıkların teşhisinde 0312 287 33 60 veya ALO174 hattına ihbar edilmesi zorunludur.
A. Kara Hayvanlarının Hastalıkları
1- Şap (FMD)
2- Sığır brusellozu
3- Sığır tüberkülozu
4- Kuduz
5- Mavidil
6- Sığır vebası
7- Sığırların süngerimsi beyin hastalığı
8- Koyun keçi brusellozu
9- Koyun ve keçi vebası
10- Koyun keçi çiçeği
11- Şarbon
12- Scrapie
13- Tavuk vebası
14- Yalancı tavuk vebası
15- Pullorum
16- Kanatlı tifosu
17- Ruam (Mankafa)
18- Durin (At frengisi)
19- Atların infeksiyöz anemisi
20- Equine encephalomyelitis (Venezuela equine)
21- Afrika at vebası
22- Afrika domuz vebası
23- Klasik domuz vebası
24- Domuzların veziküler hastalığı
25- Küçük kovan kurdu
26- Arıların Amerikan yavru çürüklüğü
27- Tropilaelaps akarı
28- Kedilerin süngerimsi beyin hastalığı
29- Sığırların nodüler ekzantemi
30- Bulaşıcı stomatitis
31- Rift Vadisi humması
32- Bulaşıcı sığır plöropnömonisi
33- Enzootik sığır löykozu
34- Geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı
B. Su Hayvanlarının Hastalıkları
1-Epizootik hematopoetik nekroz
2-Epizootik ülseratif sendrom
3-Viral hemorajik septisemi
4-Beyaz benek hastalığı
5-Sarıbaş hastalığı
6-Taura sendromu
7-Balıkların enfeksiyöz hematopoetik nekrozisi
8-Enfeksiyöz somon anemisi
9-Perkinsus marinus enfeksiyonu
10-Microcytos mackini enfeksiyonu
11-Marteilia refringens enfeksiyonu
12-Bonamia ostreae enfeksiyonu
13-Bonamia exitiosa enfeksiyonu
14-Koi herpes virus hastalığı
15-Sazanların bahar Viremisi
16-Kerevit vebası
17-Bakteriyel böbrek hastalığı
Destek Olmak İçin Paylaşabilirsiniz